Hard Cover Diorama

  • Broj listova: 80
  • Papir: 80 gr/m2
  • Broj motiva: 9
  • Format: A4 (210x297), A5 (148x210), A6 (105x148)
  • Korica: 1,7 lepenka + 150 gr/m2 kunzdruk
  • Štampa: 4/0 + mat plastifikacija + UV lak
  • Linijature: dikto, karo
  • Pakovanje:

 


A4

A5

A6

pakovanja-ikonice

10

10

10

pakovanja-ikonice

20

40

80

pakovanja-ikonice

1200

2400

4800

Категорија: